closeTerug naar inventaris

Transcriptie

lopen

elburg

renden

esen

het

derd

ie

is

nder

2

van

g

zag

te zet„

o

31

December A„o 1787

Maandag den 10 den Khedemang Jaijandna en Kingebe

wangsaija binnen '2 fort verscheenen

pasen repasseerden im d namie dag den

Koning Leevens veele hofs grootend Logie

en wiene Gesalueert

Dingsdagalt

niets Gepasseert

Woensdag 12

Donderdag„ 13

niets zonderlings voorgevallen

Vrijdagr 4 V4

Zaturdag„ 15

Sondag 16 Een sieke Mattroos van d Pantj: d Songiau

ver hervaards gekomen

Maandag 170 kostgelden en randsoonen voor /m: geree

no

kene van p: Januarij 1788, tot ult: april

aanstaande ine pantj. d Baars afgescheept

voor denzelven in d'overige 3 kruijskiel

tJet

Ding sag„ 18

niets voorgevallen dan dat den 19 de

WoensdagatG

pantj: 8 Baars na omlaag dreeff

donderdag 420

Vrijdag 21

Zaturdage 22 keerden kruijt

Sondag 23

niets voorgevallen

Maandag 24

Eerste kersdag

Dingsdag„ 25

5:

Woensdag 26 tweede

Donderdag„ 27

vrijdaa „20 niets merkwaardigst

Zaturdag 29 voorgevallen

Sondag 30