closeTerug naar inventaris

Transcriptie

December A=o 1787

Maandag den 31 de kostpenningen en randscenen voor

d' maand Januarij 1708 aan de Dienaeren

deeser Lagie afgelangd maakte de genera

„le Lijst der Dienaeren op bevonden in

alles 128. pperzonen.

wijders dit dagverhaal onder gederdier

baeren zegen g’Eijndigd

Palembang adij ult:o december A 1787

6

JAlbeeck.

H: J Van Schuler.