closeTerug naar inventaris

Transcriptie

0 53

Rorte lijst van 't beloop der SE Comp:s

Restanten, welke onder dato deezes

ten deezen Comptoire bij, de Negotie

boekjes per restant en bij den

Generaele opneemin whoe„

ren weesen bevonden zijn

Damentlijk

ƒ 7410: 7220 spaan 54 stverelk is

ƒ 20008: 7:

Sontanten in Cassa

6

„Traduaten v' batavia

117000 ps Cadjangmatten tot

688: 10:

1220: 15: 8

„koopmanschappen

Divversse

1

dto

10 17 718

Mondkosten en Povisie

906: 6:—

4200: ponden

Buskruijt

570: 10:

Diverse

Goederen tot gebruijk

241: 17:

2 kist

Medicamenten

26: 15:

Lriwerne

Instumenten

—„

4664

9:8

26 Jongen ap; 16 meijden Rats

„lijk Eijgenen

mandhareese Jongens 21 Meijd

„ketting Gangers

Neerens11 particuliere

12: 8

313

Diverse tot ƒ

Houtwerken

pto

11

3115

„logie dependentien

to

8

7.

628

Schryfgereedschappen

to

1313

13

Equipagen goederen

to

5

434

Ambagtsgereedschapper

d=to

8

17

10603

1

Ammunitie van oorlog

98

o

22546

3„

6137

0

Boumatriaclen

9

5763

D Pantjo Baars ov 't kostende van dies holt„

15

5815

0 Congiauwerosz= d=to

Goerad, Cchips of als eevengen neevens dies ap t dependentien, 9 450

4

21029:

Ed: Galmet P: Thoenz of on aangereecq:

sulkan Rattoekoning alh:r weeg agters tallige oorl: konten 98789

11

ƒ 73720:

——

l98789

Somma

A=o 1788.

Salembangden 29 febr

JAloreck

H: J: Van

Schules

9