closeTerug naar inventaris

Transcriptie

130 lb Plaatkooper

10 p:s Yjzere ankers

53 Dief ijsers

20 Dwart _:

4 trekkers

21. p:s Grendels

12 p:s bogtknieren

70 ps Ysere Glas roeijen

9. Dorte Pilaere off Colomme

27„ Steijle tot deur en vengoter Coseijns

16. Deure

6 vengsters

89 Glaase roemen

20 balken tangon

Cn

141 Medang bomen

140 moole planken van 29

74 Dakribben medang langs5 v=s

dto 25 11

5: Pannelatten

26 kust dorpels in Z= W: onder 3 gebroken egter nog bruijkbaar

1 Chineese Chiampang

16„„ balken bronbong lang 24 vt dik 6 a 7 8

ruijs vaartuijgen te zamen vier stuks zijnde

1.

SE Comp

voorsien van behoorlijkke Inventarissen

Sant J D' baaks

11 Songiauwer ter nadere verantwoording van D'

Goerab„ Eclips en, daar op bescheydene Gezaghebber

Galvret Thanix

2 p:s korte Canons van 16 lb

16 van d: Goerab D' Eclips binnen

rondscherp

18

16 deeze logie berustende

de

lang d=to

5

Aldus opgenoomen zo bevrig bevonden In 't N

Comptoir tot Palembang den 3, 4, 5, 6 Maart A:o 1788

doorons

AJKuijpen

ertman

na gerien

Daarvlegter

128

12