closeTerug naar inventaris

Transcriptie

ingeland

15

1„

D:

2

125

D:05

Generaele lijst der geaulificeerdens en verdere

actueele bediendens dewelke, dato deese

ten deezen Comptoire present bescheijden zijn

met bekendstelling van ’t Jaar hunner beze

derengot de qualileiten en t Jaarburer afsg„

lute aanstelling tolde sampten die Zijtans bekleeden

ter zoonen in ’t geheelt weeten.

DE Heer Pieter Walbeeck V:r Cuilenburg Joryale onderkoopmen vioa koopman en Eerste

Resident.

1784 an Denwoopeman p:

mede Reszvent

61

Jndra aangeland

Hoog Edel verhoogd

Spoedige toezending, der aver den Boutor

_:

thans zeer benoodigt zijnde Houtwerkeer de

1

wijl wij met Iu Metzelwerk, van de Zuidwer

„ter vleugel thans zo verre gevordert zijn,

dewaangeslaad

dat wij bij ontvangst uwer Hoog Edelheedens

Hoog Ed: verhoogd

goed gunstige approbatie, met de nieuwe

_:

Residenten woningen zullen kunnen beginnen

_: _

0

1:

Waarmeede mij ons de vrijheid aammatigen,

Jihaorge

met de diepste submissie te verblijven

: Geshaagt

1 verhoogd

—.

erat dan gelaand

Hoog Edel Groot Achtbaar Heer

hoog Edell verhoofd

dra aan geland

in hooglzest verhoogd

WelEdele Heeren

Indria aangelaand:

an Hooog Eb: aoer hoogd:

Calembang

uw: Hoog Edelheedens

—„

Den 2. Meij

A No 1783

onderdanige en trouwschul„

e

dige Tienaeren

Jndra aan geland

Hoog Edelhthoogd:

Jallerch

H: J: Van Schuler