closeTerug naar inventaris

Transcriptie

70

58

Perzonen Per Transport van hier neevens

Gemeene Zeevaerende waar van bereeds 40 hier voren benoemd zijn

wijders

Fredrik Felix

van S age A:o 1707als :s matnroos en Jndia aangeland

Aaas Hendriks

Loppersum 1785 50oploper _„o

J:

Adrianus Houtman

B

rotterdam Pi _„o

Johan Philip Seijsselaar

Middelburg 1784 _:o _: _:o

Arnoldus vermeeren

Amsterdam 1785„ _„ : _:o

Cornelis de Bruijn

IN„ _„ _ _

9

Johan Bent

Johannes

Willem

Jan Be

Wijderamaogenonij niet malaten, uuw Hoog Edel„

Jan Pisff

Heedens, Eerbiedigstle informeeren, dat de

Cornelis

Pantjallingde Songiauwer, tlans in ver„

Johannes

Ian Eng

„timmering leggende, bereeds sodanig verrot

Fbald

Christoffel

is, dat wij meer dan Thien Planken uijt de

Gerrebrant

vadte huijd hebben moeten laeten uijtbreeken,

Cornelis va

dus wij vreesen, dat dat vaartuijg hier niet

120 Perzoner

lang ter Emploij zal kunnen werden aan„

E„

„gehouden:

E

Waarmeede Wij ons de vrijheid aanmaeti„

gen, met de diepste Eerbied te verblijven

Hoog Edel Groot Achtbaar Heer

J En

WelEdele Heeren

UW Hoog Edelheedens onder

Salij ebarig.

„danige en getrouwe Dienaeren

Den 9:e Meij

A„o A=o 1788.

Nage ii

A:Halbeeck

J: Partman

H: J: Van Schuler

125

1: