closeTerug naar inventaris

Transcriptie

70

58

Perzonen Per Transport van hier neevens

Gemeene Zeevaerende waar van bereeds 40 hier voren benoemd zijn

wijders

Fredrik Felix

van S age A:o 1787als: matroos en Jndia aangeland

Aaas Hendriks

Loppersum 1785„ 50oploper _„o

I:

Adrianus Houtman

I

rotterdam „P„ —„ _„

Johan Philip Seijsselaar

Middelburg 1784 _ :o _: _ :o

Arnoldus vermeeren

Amsterdam 1785„ _: _: _:o

Cornelis de Bruijn

P:r _„o _„ —„ _:o

9.

Johan Gen

Johannes

Willem

Jan Be

Jan Pisff

Eerbiedigte te bedeelen hoe wij de Konin

Cornelis

Johannes

ter verhagsting van de Peeperen 't hir

Jan Eng

verzending Emstig hadden erragt

Theobals

Christoffel

de in gereedheijd zijnde oaertuijgen

Gerrebrant

Cornelis van

Scheem den teffene te willen depechee

128 Perzoner

tvertoeken eren heeft zulks eene gewillige ingri„

E

Bark met peeperan„ Ce gevonder dewijl brenger deezes zijn

ti

64

I S konings Jure gan Jalimasthan

weesirom per Bark belaaden met

200:–. Picols Peeper, en

„„ Thin naar de hoofdplaats

1300:

die dorr een nadin Hteerend, en die binnen korte gaagen

verzendingestaat

gevolgd te werden

nogader dre vaartuijgen, beveedsin

laeding leggende zal gevolgt worden

Intusschen Smeeken wij alEer deme

3

Eriese der nedrige

teekernaars omrde

„digst Uw Hoog Edelheddens dig gelie

laate vrending

der produaten

„ven verzeekert te houden, dat wij al

Nage fige

Eerlieverde Dionaaren onse mogelijk

Gevoeren

Partman

2

12

reeden

1