closeTerug naar inventaris

Transcriptie

70

58

Perzonen Per Transport van hier neevens

Gemeene Zeevaerende waar van bereeds 40 hier voren benoemd zijn

wijders

Fredrik Fetir

van S age A:o 1787 al: j:e matroos en Jndia aangeland

Aaas Hendriks

Loppersum 1783„ 50op loper _„o

I:

Adrianus Houtman

N

rotterdam „„ —„ _„

Johan Philip Seijsselaar

Middelburg 1784 _ :o _:

17

Arnoldus vermeeren

Amsterdam 1785 : _:o

Cornelis de Bruijn

_: _: _„o

Johan Ben

Johannes

Willem

Jan Bo

Jan Pisff

Ee

Cornelis

„der

Gelooff wallem atribueeren, maar ’t zal

't welk vrij onderreg

Johannes

„pl

Jan Eng

en voorwaarheijdbe„ve met verscheijdene gelooffwaardige

„vonden hebben

Theobald

Inlanders, gelijk meede met de kruijs

Christoffel

Gerrebran

„fers nauwkeureg overwoogen, en die

Cornelis van

ons gemeraliter hebben verzeekert, di

120 Perzoner

er verscheijde thin mijnen omde

A

noord van Banca zijn, waar van ’t

14

thin niet dan met de kenter maande

kan worden hier gebragt, dog dewijl

ons de fituatie van Banca nognis

rieel bekend is, zal den Eersten zeer v

des eersten needrige

teekenaars uijting

onverigen teekenaar, bij aankomst van

omtrent Deplituatie

van banca

een schip, met dien gesagvoerder, offec

anderen deskundig, zulks behoorlijk

de

de 2

gaan Examineeren, en zigen staat

bar

tragten te stellen, om uw Hoog Edelhe„

6

„dens van dies waar, off onwaarheijd,

Nage feig

hoorlijk te omformeeren Gelijk wij

JPantman

omtrent

125 15

Exccusede

kenaars

gesgedaa

es peepe