closeTerug naar inventaris

Transcriptie

70.

Perzonen Per Transport van hier neevens

58 Gemeene Zeevaerende waar van bereeds 40 hier voren benoemd zijn

wijders

Fredrik Felix

van S age A:o 1787 als j:e matroos en Jndia aangeland

Aaas Hendriks

Loppersum 1785 50op loper _„o 5

_:o

Adrianus Houtman

rotterdam _„ _„ _„o _„o

Johan Philip Seijsselaar

Middelburg 1784 _ :o _: _ _„o

Arnoldus vermeeren

Amsterdam 1785„ _: _:o

Cornelis de Bruijn

P: „o _„ _:o

8

Johan Ten

Johannes

Willem

Jan Be

Jan Pifff

Calantigas genaedert waeren Neegen Tanjagge

Cornelis

ontmoetende die op 't vertoonen hunner vlage

Johannes.

1

in weijnig tijds tot op meer dan dertig Zoopan„

Ian Eng

Jajaps als andere vaartuijgen vermeerderde

Theobald

en hun Bark naederde

Christoffel

Dat zij lieden door een dier hoofde van de

Gerrebran

Panjajaps wierden toegeroepen wat voor bark

Cornelis van

t was van wat plaats en waar na toe gedisti„

„neerd ten antwoord gaf een Comp: bark te zijn

120 Perzoner

van Malacca na Palembang moetende

E

dat hun Lieden toegeroepen wierd te moeten

64

Ankeren en gevraagt wierdwelk bewijs zij

hadden van een Comp:s vaartuijg te zijn

dat den stuurman geen uijtvlugt ziende

om met de Bark van dezelve ontslagen t

raeken nog veel min met 't geschut wa

van maar twee een Ponders bruijkbaar wae„

„ren op die rovens te schieten 's nagts te twae

uuren met zeven man in de Chiampangse

gegaan

Dat zij lieden intusschen vernomen hebbende

het hoofd dier rovers te zijn eene raadja bak:

kie van Siacren

zij Comparanten ziende dat den stuurman„

de

zijn Eijge Chiampang was gegaan, meede in een

Iohooreese Toghem met den moose schipper

be

Callioppas overgingen en te gelijk met o

de Stuurmand Bark verlieten en na de

Tambijse wal roeijde

Nagefien

dat zij lieden na verlaeting van d Bark tot

Sanderendaags S'avonds bij Elkander waeron

JPantman

Gebleeven in welke tusschen tijd den Moor

callioppa

125 1

1