closeTerug naar inventaris

Transcriptie

125

6185

Generaele lijst der geaulificeerdens en verdere

actueele bediendens dewelke, dato deese

ten deesen Comptoire present bescheijden zijn

met bekendstelling vans ’t Jaar hunner bere

deringot de qualiteiten en t Jaarbunger afso„

lute aanstelling tolde ampten die Zijtansbekleeden

ver zoonen in 't geheelt weeten.

DE Heer Pieter Walberck V:r Cuilemburg

Vory als onderkoopmen viou koopman en Eerste

Resident.

1 Hendrik van van Schuler, uijtregt

700„ Mattroos

A:o 1784 op den koopman p

en tweede Resident

Jndra aangeland

9

m Hoog Edel verhoogd

_:o

verlost, en in welkers plaats vervulling,

wij aller neederigst smeeken, om een ander

—:

bequame opper en onder Meester, en hebbe

den aangeland

HoogEd: verhoogd

de eer met de diepste Iulmissie te verblijven,

_

_:o _o —„

_ _

——_:

Hoog Edel Groot Agtbaar Heer,

Jrhaorgt

_:o Geshaogt

verhoogt

welEdele Heeren,

Endra van geland

Hoog Edelh verhoogd

Salembang

1

„dra gangeland

uuw Hoog Edelheedens

Den 20 meij

uen hovelde ul verhoogd

A:o 1788

onverdanige en getrouwe diena„

India aangeland

ren

un Hoog Ed: veerhoogd:

1

. „o

A111beeck

Indra aangeland

H: J. van Schuler

(uw: Hoog Edelhthoogd: