closeTerug naar inventaris

Transcriptie

E

125

3505

Generaele lijst der geaulificeerdens en verdere

actuelle bediendens dewelke, dato deeze

ten deezen Comptoire present bescheijden zijn

met bekendstelling van ’t Jaar hunner beve

de ringot de qualiteiten en t Jaarbunger afso„

lute aanstelling tode ampten die zijttansbekleeden

ver zoonen in 't geheelt weeten.

DE Heer Pieter Walberck J:r Cuilembur

toniale onderkoopmen 1704 koopman en Eerste

Resident

1 Hendrikvan van Schuler, Uijtregt

1700„ Mattooos

A:o 1784 op den koopmaan s

en tweede Resident

d:

Jndra aangeland

99

m Hoog Edel verhoogd

_:o

Aan Zijn Edelheijd

5

Den Hoog Edelen Groot

_ _„

02 0

Agtbaren Heer

„der aangeland

un Hoog Ed: verhoogd

1e

1

M:r Willem Arold Alting

_

1

——

Gouverneur Generaal

_: ——

_:

Geneevens

DewelEdele heeren raden

Jrhaorgt

van Neederlands India

—: Gechaagt

verhoogd

1:

Ondra van geland

Hoog Edel Groot Agtbaren Heer

n Hoog Edelh verhoogd

en

dra aangeland

WelEdele Heeren.

uw Hoog Edelhverhoogd

P:r repartiemkeere

bark dAdrinc

India aangeland

Jacoba

Jan oog Ed: verhoogd:

Bij onze Laatste zeer eerbiedige Letteren,

_

van den 28 meij L: leeden, ten geleijden van 3.

:

India aangeland

thin vaartuijgen, vervrijmoedige wij ons, uw

u: Hoog Edelhfhogd:

Hoog Edelheedens ingevolge 'S konings her„

„haalde Serieuse verzeekering te bedeelen,

dat de thin verzending naar de Hoofdplaats

voor