closeTerug naar inventaris

Transcriptie

125

1

205

Generaele lijst der geaulificeerdens en verdere

actueele bediendens dewelke, dato deeze

ten deeden Comptoire present bescheijden zijn

met bekendstelling van ’t Jaar hunner bevo

de ringot de qualiteiten en 't Jaarbunger afsg„

lute aanstelling tolde ampten die zijttansbekleeden

ver zoonen in ’t geheelt weeten.

1 DE Heer Pieter Walberck V:r Cuilenburg

1wyals onderkoopmen 1704 koopman en Eerste

Resident

1 Hendrik Jan van Schuler„ uijtregt 1720 6 Mattooos

A:o 1784 op den koopman Jr

en twede Rekident

Jndra aangeland

om Hoog Edel verhoogd

5 _:o

_

5

5—: _ _:

der aangeland

un Hoog Ed= verhoogd

_ _o

—„ ——

1

——

1

Arhaogt

Gechaogt

verhoogd

—:

India aan geland

—„

w Hoog Edelh verhoogd

dra aangeland

un Hoog Edelhverhoogd

ondia aangeland

un Hoog Ed: verhoogd:

1c

_o

Jndia aangeland

uu Hoog Edelhfhoogd.