closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Batavia

15

Aan zijn Edelheid

Den Hoog Edelen Groot Agtbaaren Heer

Mr Willem Arnold Alting

Gouverneur Generaal

benevens

De Wel-Edele Gestrenge Heeren

Raaden van Nederlands Indie

17

Hoog Edele Groot Agtbaare.

Wijdgebiedende Heer

en

Wel Edele Gestrenge Heeren

§ 1. 'S Lands fregatten de Lijnt en de Zijl zijn op den 26.

December laastleden naar Batavia vertrokken met ons onder„

daanig schryvens van twee daagen te vooren, en nu wordt der„

„waarts gedepecheerd Comps. sluit- schip de Ystroom belaaden

met.

ƒ8568.—: 8.

p„s masthouten en spieren, kostende

1

54.

692.14.8.

-„.

ldolisants Landen

56 3½.

Sagoe voor Nederland in

20000.

1561.2.—.

137.–. p„s kassen

13.–. groote en

6. —. kleine vaten met buskruid

—.

10821.17.

Sommeerende

8. 2. Op de bevinding der uitgeleverde Bataviasche laading van

den=