closeTerug naar inventaris

Transcriptie

129

Malacca

Van den Wel Edele Gestrenge Heer

Pieter Gerardus de Bruijn

Gouverneur en Directeur wegens de Generaa„

„le Nederlandsche Geoctrooyeerde Oost-Indi„

„sche Compagnie der stad en Fortresse

Malacca, mitsgaders den rosserte van dien

Nevens

Den Raad aldaar

WelEdele Gestvenge Heer

er

Heeren

§1 Op den 10. Ianuari passato onder het Convoij van 's

Lands Fregatten van Oorloge, met de vloot behoude hier gearri„

veerd zijnde geet ik mij de Eere Uwel Edele Gestrenge en

WelEdelens pligtschuldig te communiceeren.

3.2

7

8

6„

6„

A

sch

2

2