closeTerug naar inventaris

Transcriptie

rable intercessie bij de Edele Hooge Indische Regeering te im

„ploreeren dat het Hoogst dezelve gelieve het door Hunne

Hoog Edelhedens bij besluit van den 13 Maart 1785: gra„

„cienslijk aan mij geaccordeerde dog in A„o p„o ingetrokken

extra Iaar geld van 2000. sp. reaalen mij weder gunstig

toe tevoegen zonder welke mildadigheid het mij niet mo„

„gelijk is hier te subsisteeren, veel minder regels van de

wellerendheid te observeeren of voors het oog van den in„

„lander het uiterlyk aanzien te Souteneeren

§30. Deze dus verre in gereedheid gebragt zijnde ont„

„range ik ordre van den Wel Edelen Gestrengen Heer

Wierts tot het afgeeven van de twee maanden Rantsoe„

„nen voor de pantjallang Bliton Conform deezen ge„

voor

„acerheerde Copia Ordonnantie van den 27. deezer dog„

304. lb Carwaat heb ik blijkens origineele quitantie aan

Contant verstrekt Negentien Rijksdaalders

§ 31. Ook zijn aan 's Lands Fregat Hoorn gisteren

afgegeven

12. lb spijkers in soort

30. p.s Niato planken en

1. Inlandsche balk

§ 32. Onder de Dienaren zijn in deze Maand alhier

overleden den Canonnier Johan Casper Bahlman van

dinkeie en den Sipai Soldaat Rafermamoet Tiesnatael

van de Comp„e van den Capit. Luitenant Roegnasinkk

§ 33. Met de thans tot Uwel Edele en WelEdelens

te rug keerende Hoeker Katwijk aan Zee de bark de

waaker en de pantjallangs Malaijoe en Banca ver„

„trekken Zeven Inlandsche arrestanten die op het schip

Huisduine in de boeijen gezeten hebben en na de ordre

van den Heer Commandant Wierts staan verdeeldte

worden

534.