closeTerug naar inventaris

Transcriptie

13

van het schip Huisduinen of van de bij de rivier leggende Comps.

vaartuigen aanhouden tot onze nadere order.

De Boeginees Mado, die in’t Comps dienst in dien van den zul„

„than overgegaan, en met de pantjallang Blton hier aangekomen

is, is in de lange ketting geklonken om aan de gemeene werken te

arbeiden.

Aan den agenaar van de Kotter de Onderneemer en Nagoda van

een ander particulier vaartuig hebben wij toegestaan den vervoer

naar en verkoop op Riouw van dertig Koijangs rijst; waar

mede UwE. zig niet verder moet bemoeijen, dan niet toe te zien,

dat niets van dat graan weder uitgevoerd wordt.

Behalven de door den Opperchirurgijn van het schip Heusbuinen ge„

„aschte medicamenten neemd de pantjallang Bliton nog mede, blij„

„kens Cognoscement, de tweemaandige vant zoenen voor de in Comps„

Exquader bescheiden Mititairen.

Ook zenden wij umE. met dat kieltje 25000. —. lb. rijst, om

even als de door uwE. medegenomen partij aan de Chineeschen

op Riouw verkogt te worden.

wij blijven voor het overige na groete

(onderstond) uwE. Goede vrienden (Getekend) L. G. de Bruijn,

A. Couperas, I. A. Hensel, F. Murens, H. I. Weederhold, C. G: Baum„

„garten, en

(in margine) Malacca in het Casteel

den 24. November 1787. (L. I. toen deeze brief gereed was ont„

„vingen wij gesteren avond uwE. Schrijvens van den 14. Courart.

wij zagen daar in’t niet genoegen de wederkomste, zoo wel van

de Chineeschen, die om de Riouwsche Zeeroovers te ortwijken naar

Trangano gevlugt waren, als van eenige anderen, die zig onlangs

van