closeTerug naar inventaris

Transcriptie

71

T le n gete

(Onderstond) UwE. Goede Vriend (Getekend) L. G. de Bruijn (in mar„

„gine) Malacca in het Casteel den 13. December 1787.

ter Lee

I Van den Capitin

Arie Simonse Koek,

Commandant van Comps Zee„

„magt op de reede van

Riauw.

Aan hafte, Vroome,

Derigen van 'S lands schepen van oorlog naar Riouw staande

te vertrekken, onder het bevel van den Wel-Edelen Gestrengen Heer

P: J: wierts, hebben wij noodig geagt umE aan te schryven, gelijk

bij deezen geschiedt,

Eerstelijk, om zijn wel-Edele Gestr:, bij aankomste ginder,

van het schip Huisdumnen te salueeren met Zeventien Canonschooten,

na eerst op dien bodem de Handert en op alle de andere Comps. vaartuigen

minveel en gens te hebben laaten strijken;

Ten tweeden, om zig vervolgens met de Gezaghebbers dier bodems

te begeeven aan boord van 'S Lands fregat de Amphitrite, ten einde

aan den gemelden Heer Wierts rapport te doen van den Htart der„

„zelven, en zig te stellen onder de orders van zijn wel- Edele

Gestr:;

Ter dorden, om aan den Koopman David Ruhde, die als Re„

„sident