closeTerug naar inventaris

Transcriptie

295

Leonard Poedewan en Joseph Francois aan dewelken wy hunne

ontslag van daar accordeeren te vervullen, vaaren tot uwe

over agt man, benevens den Corporaal Ian Hendrik visser,

zoo mede de Busschieters Theisiano ter aflossinge van den

byj uwe bescheiden en Matthys de Silva

Bi wederkeering van de Pantjallang Bletou ver„

„langen wy de vermindering der kinderziekte onder de Pera„

„eers te hooven, en met dat kieltje ook meerder tens te

ontfangen, dan de Philippina gebragt heeft

Terwijl wij na groete blijven /onderstond/ uwE

Goede vrienden /was getekend/ P: G: de Bruijn, A: Coupermn

:H: F: wiederhold:

I: A: Henzel, F: Thierens,

C: G: Baumgarten Seek /in margine:/ Malacca in het Casteel

den 13 Iuri 1787

Van den vaandrig Militair Gothart Dieten hoven

Commandant van Comps Bezetting

op

Dera

Derzaame Proome

Bij de wederkomste van de pantjallang Bliton hebben

wy ontvangen UE gemeeneen Secreete brieven van den 3

Kujust

De door uwe gevorderde 4000.— sprearlen en andere

benoodigdheden worden met den derwaarts vertrekkende

ligter de Haas voldaan, blyken Cognosdemen dog van de

0

hoffi slegts 200. lb dewyl onze presente voorraad geen groote

verzending permitteert, en uwe ook aan die 200. lb: voor den

tijd van drie maanden (: binnen welken wi van batavia

kunnen worden geriefd meer dan genoeg zal hebben

De Cannonnier Hendrik Kinders komt tot uwe

Ovir