closeTerug naar inventaris

Transcriptie

remen

vrl Edele

edenhoven.

er

ru

Htao

dere

rtito

239

Oerwijl ik bevind dat mijn sighaam niet meer tegens de

Terasche Climaat aan kan, en mij dagelijks Swakker bevind

zoo hebbe onder welmeening van Uwel Edele Gestr: de vrijheid

gebruikt hier nevensgaande Request aan te presenteeren om mijn

ontslag van hier te erlangen, en ootmoedigst smeekende aan

UwelEd. Gestr: mijn verzoek gunstig te mogen toestaan.—

De galei de Griffioen neemd zijne te rug reize wederom

aan met 5328½. ponden gezuiverd tin, meer heb ik niet kun„

„nen magtig worden, Compagnies kasse blijft na afgaan deezer

nog groot 8780. spse reaalen. —.

Verders neeme de vrijheid uwelEd: Gestr: zoodanige

papieren aan te presenteeren als hier nevensgaande Register

zal aantoonen. en heb de eere om mij met alle eerbied te noe„

„men /onderstond/ Wel Edele Gestrenge Heer en E Heeren

/Lager/ Uwel Edele Gestrenge onderdaanige en schuldpligtige

Dienaar /geteekend/ G. Dredenhooven /in margine/ Pera den

19. Maart 1788.

Accordeert

ankl

E. G. Klenz