closeTerug naar inventaris

Transcriptie

255

der zaaken ginder nader genformeerd te worden, mitsgaders

dezelven vervolgens verzegeld aan hem weder te geeven en hem

herwaarts te laaten voortstevenen ten zij de noodzaakelijkheid

vereischen mogte dat kieltje naar Leva mede te neemen.

Ik gebraag mij voor het overige aan hetgene ik den Heer

Zilversder heb voorgeslagen in myn meergemeld Adres, en

heb de eere, uwer wel- Edele Gestr: veel voorsproeds op

zijne reize en het beste succes van zijne verrigtingen toe„

„wenschende, met waare hoogagting te zijn,

(Onderstond) Wel-Edele Gestrange Heer, (Lager) Uwer wel- Edele

Gestr. ootmoedigen en gehoorzaamen Dienaar (Getekend) L. G.

de Pruijn (in margine:) Malacca in het Casteel den 22. De„

„cember 1787

Accordeerd

be

J8. G het