closeTerug naar inventaris

Transcriptie

den

11

9

13

16

21.

2 7

11

Maard.

11

Don Ridder Richerij Cap: van het Fransche Konings Soegat de„

quis de fostriel gemonteerd met 24 Canons en bem: met 250 Coppe„

van de in de Chinasche zee gedaane Kruijstogt is heden op deeze„

de g'arriveerd, de wilhebbende na Pondecherieheeft d: E: Comp: vlag

gesalueerd met 9 schooten sonder Lading

Manuel toaguim Bitaneur: Cap: van het particuliere portugeesc„

schip N=s S=r da Portaria e Moute do. Carmogroot 20 lasten gemontre

met 12 Canons en bem=t met 60 Coppen in 15 dagen van Macao alhier aange„

de wilhebbende na de kust Chormandel heeft d’ E: Comp: vlag gesal

eerd met 7 schooten geeft voor zyn lading aan

Diverse Zoorten Chinasche waaren

Du Sautij de Cherimon, Cup: van het Moorsche schip Eoonatie g

350 Tonnen gemonteerd met 9 Canons en bem met 60 loppen in 320

gen van Siam alhier angelaand de wilhebbende na Madrust geest

voor zijn ladding aan

bood Picols Rijst

Den Ridder Endrecasteaux„ Cap: van het Fransche Konings Tre

gat ta Resolution gemonteerd met 54 Canons en bem=t met 400 Coppe

in 12 dagen van China alhier aangeland de wilhebbende na Pondele

rie heeft d’ E. Comp: vlag gevalueen met 15 schooten, sonder lading

William Gelfilling, Cap: van de particuliere Engelsche snauw

Brig Supplij groot 200 tonren gemonteerd met 10 Canons en bem=

met 30 Coppen in 6 dagen van Alchien alhier aangeland de wil„

hebbende na Trangano geeft voor zyn lading aan

50 Kisten Amphiren

Antonio Hhuerda Cap: van de pertugeesche Snauuw la Pustar

gemondeerd met 6 Canons en bem= met 40 Coppen in 45 dager

van China alhier aangeland de wilhebbende weder na der waar

g

1757

144

8

5

6