closeTerug naar inventaris

Transcriptie

„1

den

13

14

15

20

25

10

Maart.

William Horij Cap: van het Engelsche Comp: schip Hanodoun

groot 370 Tonnen gemonteerd met 20 Canons en bem= met 50 Coppen

20. febr: 3=e Lr van Bengalen alhier gemorteerd angeland vertrent hee

bij zijn vertrek

na China heeft d’ E. Comp: heeft d’ E: Comp: Haggesatueerd met gsche

ten vervoerd van hier

300 Picols Correl Sago

Manuel Ioagaim Bharado de Srereudo tap van het particuleere

tageesche schipa ventura groot 10 lasten gemonteerd met 12 Canon

en bem=t met 50 Coppen den 9 deezer van Macao alhier aangelaend, i

trekt heden na de Rust Chormandel vervoerd riets van hier.

Manuel Ioaquim Bitaneur, Cap: van het particaliere portagee

schip H=r S=r da Bortaria e onte do Carma groot 20 Lasten gemon„

met 12 Canons en bem=t met 60 Coppen den 13. deezer van Macao alhie„

geland vertrekt heden na de Kust Chormandel vervoerd niets van

hier

Den Ridder Richerij Cap: van het Fransche Konings Tregat

Marquis de Castries gemonteerd met 24 Canons en bem=t met 250 /0p„

den 16 deezer van de in Chinasche Zee gedaane Kruijstogt de

hier aangeland vertrent heden na Pondecherie vervoerd niet

van hier

Du Sautij de Cherimon Cap: van het Moorsche schip Carnatie

groot 350 Tonnen, gemonteerd met 9 Canons en bem=t met

Coppen den 16. deezer van Siam alhier aangeland vertr„

heden na Madrast vervoerd niets van hier

Fedro Paullo Rebiere Guimaraers Cap: van de partica

re portageesche Snauw princesza de Holstrim groo

40 lasten gemonteerd met 8 Canons en bem=t met 30 Cop„

den 20 November A=o p=o van Trangano alhier

aangeland vertrekt heden over Trangar

na

der

3

1

26