close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

der

2

3.

5.

1.

281

Maart Ian Piet, Chinees woonagtig tot siac per een Balo bemant

met 9 koppen den 19 febr: J=r C=t van zijn woonplaats hier gar„

riveerd vertrekt heden weder naderwaards vervoerd van hier

200 Guntings zouten

Eenige klijnigheden

Htam, Maleijer woonagtig tot Rackan per een banting gemon„

teerd met s. Rantakken 4. Londvoers 1. snaphaan en bemant

met 9 koppen den 2. febr: J=o C= van zijn woonplaats hier g'arri„

veert vertrekt heden weder na derwaards vervoerd van hier

Coijang zout

e Corg=s Javasche kleedjes

Boping, Maleijer woonagtig tot siac per een pantjalling ge„

monteerd met 2. rantakken 5. snaphaanen en bemant met

is Coppen den 20: febr: I=n C=r van zijn woonplaats hier gearriveerd

vertrekt heden met zijne inhebbende laading na Assahan, ver„

voerd rits van hier

kobat, Maleijer woonagtig tot Assahan per een partjalling

gemonteerd met 5. vantakken 8 hondroers 1. donderbus en be„

mant met 16. Coppen den 23 febr: J=o C=r van zijn woonplaats hier

g’arriveerd vertrekt heden weder naderwaards vervoerd van hier

1. kist Airphiven van d’ E: Comps gekogt

2 Corgues Musdoeken en

Eenige klijnigheden

Cheij Hhoema Lebe, Moor woonagtig tot Portanon per een bark

groot 100 lasten gemonteerd met 6. Canons 4. snaphaanen en

bemant met 23. Coppen vertrekt heden na de kust Chermandel

vervoerd van hier

6oo piiols drooge Arreek

70 Gumber

13000 p=s Candteesen

Tho Pienang, Attchiender woonagtig tot Atchien per een

Banting gemonteerd met 5. vantakken en bemant met 5.

Coppen den 26. febr: J=o C=n van zijn woonplaats hier g'arriveerd

ver„

and