closeTerug naar inventaris

Transcriptie

11

den

15.

11

12

14

7

Maart

vertrekt heden weder naderwaards vervoerd van hier

1: Corgie tn: Moeris

10„ Yzere pannen

samat, Maleijer woonagtig tot slangenoor per een Bunting be

mant met 10 koppen vertrekt heden over Pera na Salanghoorve

voerd van hier

½ koijang zout

80. kranj: tav: Tobak

20. Corgies bougineesche kleedjes

15. toe Jongs Yzere pannenen

Eenige kleinigheden

harim, Maleijer woonagtig tot Batoebara per een pantjajub beman

met 5. koppen den 19. febr: I=e C=r van Zijn woonplaats hier gearriveerd

vertrekt heden na Assahan, vervoerd van hier

3. Corgus kust lijwaaten

15 ToeJongs Yzere punnen en

Eenige kleinigheden

kitjul Maleijer woonagtig tot Assahan per een balo gemonteerd

met 4 Rartakken 5p. londvoer5 1. snaphaan 1. donderbus en be„

mant met 14. Coppen den 5. deezer van siac hier gearriveerd: ver„

trekt heden met zijn in hebbende laading na Assahan vervoerd

nits van hier

Tho sjade stschunder woonagtig tot Atchien per een Bar„

ting gemonteerd met 2. vartakken en bemant met 6. Coppen

den 15. Febr: d= C=r van Batoebara hier g'arriveerd ver„

trekt heden na Atchien vervoerd van hier

2 Coijangs zout en

Eerige kleinigheeden

kong Biang, Chinees woonagtig alhier per een pantja„

jal gemonteerd met 2. rantakken 3 snaphaanen en

bemant met 12. Coppen vertrekt heden na Rackan vervold

van hier

I Coijangs zouten

Eenige kleinigheden

den 17: Mart

Gen

17