closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Vn

29.

29

30

Maart.

285

3 Coijangszout

V0 Cijanj: Jav: Tobak

15: Rasjes Chinees Goud draat

100 ps Kommen en schootels

2. kasten Amph: van d’ E Comp: gekogt

Peeniang Maleijer woonagtig tot Siac per een Balo bem=t met 3 Copper

den 19 deezer van salanghoor hier g'ariveerd, vertrekt heden na siac ver„

voerd van hier

160 gant:s zout, en

Eenige Kleinigheeden

Batto Maleijer woonagtig tot Siac per een pantjalling bem=t met

8 Coppen den 6. deezer van zijn Woonplaats hier g'arriveer, vertrent he„

den weder na derwaarts vervoerd van hier

Coijangs zoud

Corgie Chinees blauw kinne

1 Boegineese kleedjer, en

Eenige Kleinigheeden

Tho. Benieng Aschiender woonagtig tot Atchien, per een partjall.

gemonteerd met 3 Canons 3 Rantakken 3 snaph: en bem=t met 18 Coppen

den 7. febr: Jn: L=r van zijn woonplaats hier g'arriveerd vertrekt heden

weder na derwaards vervoerd van hier

6 Coijangs zout

10 Kasjes Chinees goud draat

Thoman Achiender woonagtig tot Alchier per een Barting ge„

monteerd met 3 Rantakken 5 snaph: en bem=t met 9loppen den 8. febr:

J=r C=r van Zijn Woorplaats hier g'arriveerd vertrekt heden weder na

derwaards vervoerd van hier

2 Coijangs zout

s Rasjes Chinees goud draat

10 kranj: Jav: Tobak

Malacca Adij Ult=o Maart: A=o 1757 /getekend/ I. D. Koek

Aange„

1.