closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Gen h

3

4

5

April

Diverse Zoorten Kleijnigheeden

Chinees wooragtig tot Pera per een pantjajap gemonteerd met

Hangoe„

2 Rantakken, 4 Snaph: en bem=t met 7 Coppen den b=e Muart: J=e kn va

salang hoor hier grarriveert, vertrekt heden weder na salanghoor vervoerd

van hier

80 Krang: Iav: Tobak

4 Picols Gamber

500 p=s Schootels

Theo Hianko Chinees woonagtig tot Amnij per een Wankang groot 100

lasten gemonteerd met 2 Canons en bem=t met 150 Coppen, den 13 Maart J:o sm

van zyn woorplaats hier g'arriveert vertrekt heden na queda vervoerd van

hier

30 Picols Gamber

30 Korg=s Iav: Kleedjes en

Diverse Zoorten Chirasche Waaren

Ian Hoek Chinees woonagtig alhier per een Balobem=t met â Copper

vertrent heden na salangoor vervoerd van hier

2 Picols Gamber en

Eenige kleijnigheeden

Tjeno Maleijer woonagtig tot Siac per een Balo bem=t met 4 coppen den

30 Maart. J=e C=n van Zijn woonplaats hier g'arriveerd vertrent heden

weder na derwaards vervoerd van hier

Eenige kleinigheden

Manjang Maleijer woonagtig tot Sraper een Balo, gemonteerd met 2

Rantakken, 4 snaph: , Donderbus en bem=t met 5 Coppen den 17. Mart

G=r k=r van Zijn woonplaats hier g'arriveerd vertrekt heden na Assa„

kan vervoerd van hier

1 Coijang zout

400 p=s kommen

5 Korg=e Diverse zoorder Kust Lijwaaden, en

Eenige

11