closeTerug naar inventaris

Transcriptie

10

10

11.

C. April

10

295

Eenige klijnigheden

Hangke, Chinees woonagtig tot siac per een bali bemant

met 8 koppen den 12. Maart: J=o Cn: van zijn woonplaats hier

gearriveerd vertrekt heden weder naar derwaards vervoerd van hier

500 p„s schootels

1 kast Amph: van d’ E: Comp=s gekeijt

Mogat, Maleijer woonagtig tot Rackan per een banting gemer„

„teerd met 3. rantakken 3. snaphaanen, 3. Londroers 1. donderbus

en bemant met 18. koppen den 9 febr: '1: C=r van zijn woonplaats hier

garriveerd vertrekt heden weder na derwaards vervoerd van hier

3. Coijangs zout

10 korg„s Iav: kleedjes

4- Sw: Moeris

9 blauw Chineese linne

200 p„s kommen en schotels.

1. Piiol kassoemba

Draho, Maleijer woonagtig tot Rackan per een pantjagab

gemonteerd met 2. vantakken 3. snaphaanen 4 londvoers 1: Zonder„

ouser bemant met 12 Coppen den 9 Febr: P„r C=r van zijn woonplaats

hier gearriveerd vertrekt heden weder naderwaards vervoerd van hier

3 Coijangs zout

10 kranj: Jav: Tobak

10 korgies kleedjes

33ublauw Chinees linnen

1 korg: Sw: Moeris

katemaas, Maleijer woonagtig tot hae per een balo bemant met

6 Coppen den 18. Maart: 1. C=n van Zijn woonplaats hier gearriveerd

vertrekt heden weder naderwaards vervoerd van hier

Eenige klijnigheden

taid Mochamat Binjin, Arrabier woonagtig tot Rrouw

per een pantjallang gemonteerd met 2. Canons 3 Rantakken

5donderbussen en 12. snaphaanen 6. Sondroers en bemant

met 20 Coppen den 6. Januari Jongst leden van

zyn Woonplats hier gearriveerd, vertrekt heden

weder

a