closeTerug naar inventaris

Transcriptie

7

den 11:

15.

12

12.

April

weder na derwaards vervoerd van hier

250. Corg=s diverse zoorten kust lijwaaten

3 Roode Bengaalsche Armoezijn

2 zijde Weusdoeken

1. Souratsche kleedjes

8: p=s zijde Ablas

10. Picols staaf Eijzer

1. Rol Roodkaken

1.

Bruijn

Tjan quan Chinees woonagtig alhier per een pantjallang gemon

teerd met 2. Canons, 2 rantakken, 6. snaphaanen 1. donderbus in

bemant met 15. Coppen vertrekt heden na sanasserij vervoerd van

hier

200 Picols drooge Arreek

20'000 p„s kommen en schoteels

1000 Sambrils

200 bondels Chinees papier.

Wi Hoko, Chinees woonagtig alhier per een pantjalling ge„

monteerd met 6. van takken 2. snaphaaren 2: donderbassen

en bemant met 12. Coppen vertrekt heden naar Tanasserij ver„

voerd van hier

100 picols drooge Hrreek

10000 p„s kommen en schotels

400 Sambrils

10 Corgies Chinees papier

kie Hong, Chinees woonagtig tot siac per een Balo be„

mant met 4: koppen den 1. deezer van zijn woonplats hier

g'arriveerd vertrekt heden weder naderwaards vervoerd van

hier

40 ps kommen en schootels en

Eenige klijnigheden

Moeda, Maleijer woonagtig tot Raekan per een pantjajis

gemonteerd met 2. vantakken 4 londvoers 5. snaphaan en

bemant