closeTerug naar inventaris

Transcriptie

10

18

17.

April

286

Rantakken 4 donderbussen 2 snaphaanen 3 londroers

en bemant met 9 koppen den 31: Maart: I: k: van zijn woonplaats

hier gearriveerd vertrekt heden weder naar der waards vervoerd van hier

50. kranj: Jav: Tobak

4: Sicols Amballo

1 kassoemba

7. kasjies Chinees gouddraat

1: Corrie Izere pannen

100 p„s Schotels

selaar: Maleijer woonagtig tot hac per een Balo bemant met 6. koppen

den 2. deezer van Zijn woonplaats hier g'arriveerd vertrektheden weder

na derwaards vervoerd van hier

15: kranj: Iav: Tobak

2 korgies kleedjes en

Eenige klijnigheden

sade, Maleijer woonagtig tot panny per een pantjallang ge„

monteerd met 3. rantakken 6hondvoers, 1 Donderbus en bemant

met 13. Coppen den 21. Maart: I: K=r van Zijn woonplaats hier ge„

arriveerd vertrekt heben na Assahan vervoerd van hier

V Coijangs Zout

2: Corgies Chinees blauw Linne

1. Kiolruwe zijde

4 kasjes Chinees gouddraat en

Eenige klynigheden

Ganie, Maleijer woonagtig tot Pannij per een Bar„

ting gemonteerd met 2. rantakken 2. snaphaanen

3. kondroers en bemant met 7 koppen den 24. Maart: J„o An

van zijn woonplaats hier gearriveerd, vertrekt heden

na Assahan vervoerd van hier

Coijangs zout

9 p„s kast lijwaaten

Panjang, Maleijer woonagtig tot Hssahan per een

Balo gemonteerd met 1. Kantak, 1. Zondvoerten be„

mant met 7. Coppen den 24: Maart: 1„a C=n van zijn

woon.