closeTerug naar inventaris

Transcriptie

der Spar, P: W: den Velde, D:t Van Rheden

A: De nijs, H:t Van Basel, en L:s taille„

„fert Secretaris

Vrijdag Den 20=ete 8ber 1712

Nade middag ordinaire vergadering

tot baad/ des Zeglenda„

In Steede van Barend Tinnekes,

„kerver aan te stellen

den meesterknegt van

aan wien ter sessie van den 11:' Julij pass:o is

weeling

g’accordeert om temogen rnpatrieeren

wierd verstaan ingevolge zijn bij Reeneste ge„

daare versoek tot Baas der Zeijlmakers

aan te stellen den meester Kuegt dier

Gezellen Reijnier van weeling, met de

daar toe staande Gage van 40. Guld„s ter

maand, onder nieuw verband van vijf Jaren,

het een en ander heeden ingaand

Aan den ter Sessie van den 22:' 7ber

aan de secretaris

van de Retourvloot

„Passs tot Secretaris van de Retourvloot

Brouwer onder koo„

„mans bagagie toegs„

aangestelden assistend Bernardus Broij

„staan

„wer, is verstaan volgens zijn versoek te per„

„mitteeren het meede neemen van onder„

Coopm: Bagjage, naar voorige exemplen.

de na nederland verlos„

Den ng asgirtens Matti van

te Jong adsistent

van Rossumalhier Rossum, aan wien op P=mo 7ber: J„o leeden

telaten blijven

is toegestaan, zijne demissie naar Ee„

derland