closeTerug naar inventaris

Transcriptie

booven, often Suijdwesten van de veld

tthans Pangerang en wel ruijm drie

hondert en Tagtig roeden boven de

mokervaart, na de Leeding van de

Rivier op Een kequame plaats aan

d’ oostkant van Een Landbank voor„

zien ten Eijnde dus het opperwater

te besorgen Eene doortagt Lang 650.

raeden, lopende noordreestelijk 41

graaden door de zogenaamde Rauwa

ofte het Padijveld Tambangraan

de spruijt Songie Sabie, booven ofteken

Luijdneester van de campong ofte buurt

van dien naam, en door deselve na het

Leggen van Een dam op de noordooft„

zijde van dien, om te beletten dat

het water, in het Regen Laisoen,

uijt deselve niet inde Tangerang„

se Rivier Geraakt inde Spruijt jon„

gie Tsieborum, en verder noordelijk

door verscheide Rauwas bij de bantam

se negorije Maboks in zel, zowierd

na attentive bezigtiging der daar nee„

vens ingekomene teaarten, bij de ver„

„gadering g’oordeelt, dat dereije alle

die gemaakte doorgeavingen en af„

Suijdingen beneeden de Moockervaart,

ter ontlasting van het overtollige waake

uijt