closeTerug naar inventaris

Transcriptie

heert

en 2=

a van

van

an zijll

9

3

geweest datse hebben de Hollanders Exxt

geslagen maer van wegen de Babbersz: is het

nogh alsoo gelijck het gewesen is, maer

soo ik verneem soo souden zij wel geeren

vrede maken maer sie zeggen siekonnen

het net op brengen wat d’ E. Comp: Eijscht,

wij hebben hier eenen star gesien, den 5=e

Septemb„r op gekomen uijt den weesten met

een lange rooden ende den 28=en weder in het

weesten is onder gegaen, onderstondt was

geteijkent, Christoffel Prijs, in margine

A=o 1683., den 11:' maij,

Banda.

. Erntfiste manhaste, wel wijse,

voorsienige Seer Genereuse

Heer

D'E: Heer Willem van Zill, Gouverneur

en directeur over de Rostelijke Provintie

Banda met Sijn E=s Raad,

Mijn Heer

naer bekomen affscheijt van VE. E. a:t op 18=en

maij Laatsleden, hebben wij gesamentlijck

ons ancker geligt en sijn vervolgens op

19=en dito het gat van Telammne uijt geraakt,

waer van wij met groote stribbelinge, diverse

travaden, stormen, en winden voort geseijld

t

ve

189