closeTerug naar inventaris

Transcriptie

11

Engelsen gedurende den tijt van voorsz:

ladinge op haar Jnstantig versoek dagelijx

in haar logie, met achtien twintigh

â twee en twintigh wederlanders

sijn Geadsisteert geweest daar vooren

gemelte mess=rs engelsen die van

de nederlandtse Comp=e niet alleen

hert Genegetlijk: danckzeijden maar

ook der selver gemeene volck en

matroosen liberalijck niet Gelt hebben

beschoncken

R= 7„ Attestatie verleeden door zijmon vanden bergh schipper

en Samuel frins opperstierman bijde Jndieust der E Coms=

en bescheijden op de fluijt delfshaven voorden

not=s requlet en seekre getuijgen binnen batavia

den 15=en Julij 1682.

Gewagende.

dat zij getuijgen met haar voorsz onderheb„

bende schip den 19 maij 1682 voor

bantam verscheijnende den 26=e dito

laast vande H=re h=r Martin en tack

kreegen om alle de resterende engelse

goederen binnen haar boor over

te neemen en tot het inscheepen,

die vrunden met hun boodt en

schuijt alle mogelijke hulpe toete„

brengen ten welcken eijnde hij schipper

vanden bergh hem in de Engelsche

logie hadden vervoeght ende monss=r

engelsen zijnen last bekent gemaakt,

die deese bootschap met genoegen

geaccepteert en hem de posant

beleeft hadde Onthaalt gevende

aanstonts ordre aan haar volck m

haare