closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Bantam Den 18.' april 1729.

aldaar, mitsgaders tusschen Bantam en Bata„

ria nog te laten kruijssen twee gearmeerde vaar„

omde rovers te weeren

tuijgen genaamt De Boode en de Snip, soo tot

verdelging van Inlandse zeeschuijmers, die sigh

in dees tijd van ’t Iaar daar omtrent in de

limiten der Bataviase en Bantamse eijlanden

wel het meeste komen te onthouden, als ook

en het pepersluijken te

verhinderen

om te weeren het sluijcken en verkopen der Lam„

„pongse peper soo aen Engelse, Portugeese als

andere vreemde natie, tot nadeel van de comp:

en niet minder van den zultkan, behalven dat

ook nodig geoordeelt was de treguats Phierings„

de breguats ridderkerk

en snieringshoek ook

ter kruijs togt uijtgesonde

„hoek en Ridderkerk te laten kruijssen tusschen

Bantam en Sumatra om bij aankomste

van vreemde bodems, die omtrent Sumatra

omreedenen als in den text.

mogten vertoeven en gesuspecteerd werden eenigen

toeleg te maken op de clandestinen inkoop en

vervoer van peper na China als elders, soo als

in’t voorleden Iaar mogelijk was geschied

door de Engelse scheepen die onder de Sumatrase

wal waren gesien, als dan deselve in hare ge„

„doente naauwkeurig te observeeren endes moge„

lijk te beletten; item aante houden de niet

„Inlandse

peper geladene vaartuijgen, die elders en niet

direct.