closeTerug naar inventaris

Transcriptie

251.

Van Bantam Den 21.' November 1729.

Batavia.

Aan zijn Edelheijd den hoog Edele gestrengen heere

M=r Diderik Durven

Gouverneur generaal, en d’ Edele Heeren

Raaden van Nederlands India.

Hoog Edele, gestrenge, groot

Per den Zergeant

agtbare, Erntfeste, manhafte

Ian huijbertsz: en

vier schildergasten

ontvangen den 22.'

wel wijse, voorsienige en

November 1729.

seer genereuse heeren.

Na dat onse Jongste advijsen van den 23:' october laatst„

„leden aan uw Edele groot agtbare waren affgegaan

hadden wij ’t geluk derselver seer g'eerde missive van

den 7:e deser op den 14. daar aan te ontvangen, over„

„gebragt door het schip Noordbeek ten affhaal van een

ladinge zuijvere peper herwaarts gezonden zijnde

zullen wij, na dat het selve daar mede ten spoe„

„digsten mogelijk sal beladen weesen de verdere

rescriptie op gedagte uw Edele groot agtb: missive

met dien bodem behoorlijk volgen, en desen voor aff

eerbiedig dienen laten tot communicatie dat

den gesaghebber benevens de drie eerste leeden van den

raad en den eersten Clercq Matcheus Wilshuijsen

den.