closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Bantam Den 21.' November A:o 1729.

water en ververssching geprojecteerd

voor de scheepen Radwijk en soete„

„lingskerk

N:o 7:e declaratie en attestatie van drn soldaat

Ian kelbius C: s: spreekende van

seker ongehoorde, ontmoeting, die

hij onder andere gehad soude hebben

ten huijse van's konings zoon

alhier pangerang radja ningrat

„. 8. request van den vaandrig Hendrik van

den Landen gepresenteert aan

welgem: haar hoog Edelens, ten

eijnde zijn huijsvrouw en dogter

uijt het vaderland gelicentieerd

mogten werden na India bij

kene over te komen.

/:onderstond:/ Bantam Den 21:e Novem„

„ber 1729. /:was getekent:/ Mattheus

Wilkhuijsen eerste clercq /:lager:/ IB:

Nog gaan hier nevens 33. cattijs door

den koning van Bantam te rug gezon

den Canneel, met twee monsters

gemerkt n:o 1. en 2.

Batavia