closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Bantam Den 21.' November A:o 1729.

water en ververssching geprojecteerd

voor de scheepen Stadwijk en soete„

„lingskerk.

N:o 1: declaratie en attestatie van den soldaat

Ian kelbius c: s: spreekende van

seker ongehoorde ontmoeting, die

hij onder andere gehad souds hebben

ten huijse vans konings zoon

alhier pangerang radja ningrat.

„. 8. request van den vaandrig Hendrik van

den Landen gepresenteert aan

welgem: haar hoog Edelens, ten

eijnde zijn huijsvrouw en dogter

uijt het vaderland gelicentieerd

mogten werden na India bij

hene over te komen.

/:onderstond:/ Bantam Den 21.' Novem„

„ber 1729. /:was getekent:/ Mattheus

Wilhuijsen eerste clercq /:lager:/ I:

Nog gaan hier nevens 33. cattijs, door

den koning van Bantam te rug gezzon

den canneel, met twee monsters

gemerkt n:o 1. en 2.

Batavia