closeTerug naar inventaris

Transcriptie

276:

Van Bantam onder dato 21.' November 1729.

Even, als wilde sig denselven geswindelijk voorhaar

verschuijlen.

En getuijgd den laasten deponent, dat terwijle de

andere nog voor de pagger stonden, daar casueel

is bijgekomen. Dog segt pangerang Radja

niet gesien, maar het verlossen van gemelten

Helbius mede bijgewoond te hebben.

alle het welke zij deponenten verklaarden, des

noods zijnde, met eeds te bevestigen. onderstond,

aldus gepasseerd tot Bantam dato gemelt; ter

presentie van Iohan van Spijk en Dirk ambue„

ren adsistenten in dienst der E: Comp:, die de minute

deses, nevens de deponenten en mij eersten clercq

hebben ondertekend.

heden den 27.' october 1729. Compareerde voor ons

ondergesz: expresse gecommitteerde leeden van den

agtb: raad van Iustitie te deser besetting de deponen

„ten in vorenstaande haar examinatie vermeld.

denwelke op den inhoude van dien nader zijnde gehoord

bleeven deselve daar bij persisteeren onderstond.

actum Bantam dato gemelt, lager, de namen en mer„

ken van de deponenten, in margine, ons prebent als ge„

„committ:s was getek:t RE:s de graaff en Simon groenevelt

/:onderstond:/ accordeerd /:was getekent:/ M:s Wilshuijsen eerste clercq.