closeTerug naar inventaris

Transcriptie

11

Van Cabo de Goede Noop: p„r 7ber: 157:07.

Register van Brieven

boeken en verdere papieren,

en aldre vrit E Operhoobd

abraham momber en raad des

Eijlands mauritius, geconsign:

ende gerigt, aan den wel Ed:e H:

Joan van Hoorn, Gouvern:

Generaal, en de Ed: Heeren

raaden van india, tot batavia

teweten

lle

N„o 1. Een Origineele missive gesi: door, ende

gerigt aan als vooren, van dato

p=mo September 1707.

2. Een Copia d: van hare E: agtb: aan

Cabo de goedehoop, aan't E opper

hoofd, en raad alhier gesz: sub

dato 24:' Junij 1707.

E: generale monster relle onder

3. Een

ult=o junij jongstleden geslooten,

van alle Comp:s dienaren alhier

bescheiden

4. Een samentrecking der gequalificeerde persoonen