closeTerug naar inventaris

Transcriptie

30

Van Malacca de dato 17=e 9ber: 1707.

het effective voor scheepen waren, maer wel

dat deselve witte vlaggen van agteren lieten

daarop

afwaijen, dat bij den selven t holk, andermael

hebben derwaerts geschikt met ordre en om te

vragen off sij geen kruijs off rode tekenen in de vlaggen

van die scheepen hadden gesten welken tholk haer

ten tweedemael in antwoord van die inlanders

bragt dat de vlaggen dier scheepen tenemael

witte vlaggen waren wijdere verhalen de re„

lateurs dat sij aldaer sijn blijven leggen tot des

middags omtrend te vier a 5 uuren als wanneer

(vermits de stroom haerlieden een weijnig quam

te dienen) sij ’t ancker uijt de gront geligt, de

straet brouwer door gelopen, en heden hier aenge„

komen zijn sonder te kunnen seggen wat het

vierde voor een bodem zij geweest (onderstont)

Malacca int fortres den 17=en 9ber: 1707

(en getekent) in moorse caracters door bommel

das en in nederduijtse letters) goddard gai

(en daer onder) accordeert (getekent) Corn=s van

ontvest E: Cler

wij ondergesz: Expresse gecommit:s, verklarende vooren staande brieven

wij zage van malacca tegens derselve r origineele, en autenticque Copijen

gesoll:t en daarmede de accond bevonde Hebben

Batavia Jt Casteel den 7.e 7ber: 1710.

F: Van hells

Dallen

Racktort