closeTerug naar inventaris

Transcriptie

10

Van Ternaten onder dato 29=en 8ber: 1707

ontscheepten onse victualie, en verdere benodigt;

heeden, die wij binnen het fortres Seeburg

brogten

's avonds vertrok voorsz: bodemptje wederom

na ternaten, met sig voerende een missive aan

den EE: agtb:, gouverneur.

Saturdag

16 'smorgens passeerden hier het Chaloupje de laric„

que benevens de banjepoere voorn:t en wij

maakten preparatie om des anderen daags van

hier te vertrecken

Sondag

17=e 'S morgens regenig en windig weer, dog teegens

de middag 't weer wat bedarende, ben ik, be„„

neevens een Corporaal, agt gemeene, en 50 Ju„

landers, p:r scheppraauw van hier na de negorij

tahare vertrocken, daar wij teegens den avond

arriveerden bragten onse bagagie in een huijs,

't geen den Senghadje aldaar toe verordineert

hadde, en vernagte dien nagt aldaar

notebomen d: onvrugtd nageld: van

vrugtdrag: van een boe16r=e tot

van Casei ot de dikte jongespruyt

tot een voot van eerpek

Maandag d 'S morgens marcheerden wij

agter

2