closeTerug naar inventaris

Transcriptie

18

Van Ternaten onder dato 29='n 7ber: 1707

vrugt noteb: d:o telbare d:o nagel

van vad:t van eenvoet van 16 d'

tot woet tot een piek tot Jonge

diede

gpruijtjes

dit

p:r transport

911. 2079 7

Augustus

g's morgens als vooren, dog om de n: en 11:

dingsdag:

W:t van’t gebergte van baboua, tot aan de

gebergtens Moffababoua en taffasoko,

43 168.

ruineerden aldaar.

Woensdag 10=e smorgens verdeelden ons aan twee

parthijen, een om de Z: O: van’t gebergte

baboua, tot aan desselfs valen, en een

om de 11:O, tot aan't gebergte Moffa

baboua en taffascho boven aan de Cano

Cauo, comende alsoo W:t waart langs

’t gebergte baboua afsacken, tot aan

157 301

onse huijsing rumneerden diendag.

donderdag 11- brack hier op en maakten onse sutten

aan de voet van’t gebergte baboua

Vridag 12=' 'smorgens visiteerden om dez:t en Z: W:t

van’t gebergte baboua en desselfs Car„

poes, tot aan de vallyruineerden

1 20

transportere 11122568 7