closeTerug naar inventaris

Transcriptie

53

Van Amboina Den 11:' Maij A„o 1729

27 koppen P:r Transport

1: meesterkiegt derwapencamer

1: roerslotemaeker

1 huijstimmerman

ngetrten

1: matroos

1: draijer.

4: matroosen

36 Coppen

nopende den vaendrig Cornelis van Lievendaal rederen den erbending van

den vaandrig Lievendaal

die met het Iagt Castor en Pollup thans is vertreckende

sohebben wij ionse vergadering van J:n determaend be„

stoten dien man wegens zijn Ergerlijck

gedrag en continueele debancken niet affgeschreve

dagje na Batavia tesenden en dispocitje van me

Ho: Eds

De onderstaende persoonen hebben alhier op wissel

in’s Comp:s Cassa geteld om met believen van

uw ho: Ed:s aande houders derselve weder montant der incassa

getelde penningen

uijtgekeerd te worden eene Summa van

e

rd„s 2568036.

door

E: weesmeesteren geteldom aande

EE: Heeren weesmeesteren tot Batavia weder

enns

uijtgekeert te worden

6„

5000

den predicant Philipus Capesse en onderCoopm

Ian kleijn geteld omaande wel Ed: heerraedoro

Pieter gabrij wederuijt gekeerd teworden

150

Een predikant Johannes Wentik

geteld

eens

5150.

Transporteere

70„