closeTerug naar inventaris

Transcriptie

24.

24

24

24.

101

Van Amboina onder dato 20„e Maij 1729

onderstond) Amboina in’t Casteel Victoria den 5„'

April 1729 :/Lager/ dit getuigt /was getekent/ Jan

Mit Cassier /in margine / Lager/ ons present Jacobus

Schraavelaer en Cornelis Roell /onderstond / accordeert/

was Geteoend) J: Smit Cassier

Rendement der verkogte Bieren

van anno 17/29 zoo voor Contant aes bij

openbare beckenslag Teweeten.

cost inkoopsuytkoops de winsen geeft p Cento

5:— path: aker bier

ƒ124.15. 345.—. /220 5.— 176 R:a

10. d:o swaertjes bier.

260.7.—„691.10:—„431.3.— 165. _:o

10. d.o haantjes bier.

260. 7.–„559.10—„299.3.— 115 S:o

8. d:o trueel _:o

„199 12.8 „550.10.– „35017.8 176. _:o

6. d„o Leeuwend.

14914.– „39410.– „24416—163 R.s

Somma . . . . . 99415. 8 /541. 59648. —.—

makende door den anderen ƒ 155. pC:o ruijm

Amboina Victoria den 6:e April 1729.

was Ggetekend) C: D' Halze