closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Amboina onder dato 24 7ber:

Raporbaanden dagtb:

Heer Johannesber„

„nara gouverneur en direc„

„teur deser Provincie am„

boina meet den resorte

van dien door mij ondergesz:

Zerg:t Jacob Krotter

als hoofd opsiender gedaan

wegens den opneem der

Coffij en Sappanbomen

Edele Agtbaare Heer

in conformitie VEd: agtb: seer geEerde ordre

hebbe mij den 20 Iulij passado op dereijse begeeven

om den opuleun der Coffij en sappanbouten te

doen en inwaren weesen bevonden als volgd

1729

Iulij en augustus

Coffij

vrugtdragende Ionges appan

aangeplante boomen

192:

180

nusanive ende pendentien

27.

443

kilang

_:o

87

1015

_:o

Soija

_„o

192.

698

halvug

_„o

988

ema

176

46: 15.

groot hoetoemoerij en depectten.

11

527

hatwe.

Den dependentien

Transport=s 402

Transporteere 494 26.

175

1729