closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Amboina onder dato 24 7ber: 173

onder zijn negterborst en nog een mattroos iEijs

schonder blad waarop den corporaal is weggegaan„

met de schuijt en 2 vaartuijgen aldaer sijnde en quaeme

enndo

soo aenboort in’t 6 glasjn 5 gl: quamen voord„ rivier

voordreg op 25 vadem stecq grond door tegenstrooi

stiltelagen na gissingh ¼ mijl vandewal konde

deselve niet naderkonnen waarop hebben dito

vaartuijgen gevisiteerd en niet daar in bevonden al

eenige Lagobrood en Canaribrood her eenige

haggjes spek waarwaer hebben berradslaagd

een goed gevonden deselve vaartuijge op te brengen

de eene een gemeene praauw, en een grootepraau

gemaekt op dewijs als een Corcor des daagsbeeven

leggen niets voorgevallen des snagts als vooren

(:onderstond/ accordeert) was Getekent

C:s 9„ Craus Secretaris

Amboina

Aan den EE: Agtb: Heer de

Johannes Bernardj

gouverneur en directeur deser Provincie

ontfangen den 2 7ber

EE: Erntfeste agtb: manhafte wel

1729.

wijse vroome versienige discrete en zeer

genereuse Heer

volgens