closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Amboina onder dato 24 7ber: 175

onder zijn regterborst en nog een mattroos inbij

schouder blad waarop den corporaal is weggegaan„

met deschuijt en 't vaartuijgen aldaer sijnde en quaemn

en u

soo aenboort in’t 6 glasjn 5 gl: quamen voord„ rivier

voordreg op 25 vadem stecq grond door tegenstroon

stiltelagen na gissingh ¼ mijl vandewal konde

deselve niet naderkonnen waarop hebben dito

vaartuijgen gevisiteerd en niet daar in bevonden al

eenige Lagobrood en Canaribrood her eenige

haggjes spek waarwver hebben berradslaagd

een goed gevonden deselve vaartuijge op te brengen

de eene een gemeene praauw, en een grootepraau

gemaekt op dewijs als een Corcor des daagsbeeven

leggen niets voorgevallen des snagts als vooren

(:onderstond/ accordeert) was getekent

C:s 9„b Craus. Secretaris

Amboina

Aan den EE: Agtb: Heer

Johannes Bernaro

gouverneur en directeur deser Provincie

ontfangen den 2 7ber

EE: Erntfeste agtb: manhafte wel

1729.

wijse vroome versienige discrete en zeer

genereuse Heer

volgens