closeTerug naar inventaris

Transcriptie

D

mste Deel

A„o 1742.

- - - - - - per den bur

Hendrik nederm

er macassar.

October p„r

- . - -

Chal: d’Idaanna

Lapster aan aede Aoden 9.

Brieven en daar toe gehorende

also

Bylagen, desen sin ingesz:

en successivelijk ontfangen

van

Folio

omboina

Pt

Eijsch voor amboina en den Jare 1743. annex

1.

een Cathalagas der medicamenten.

b'antwoorde patriasen Eijsch

14.

11

15.

Register der Papieren

Missive gesz: door de heer Iacob de Iong, Gou„

verneur en directeur benevens den

raad tot amboina aan haar hoog Ed„s

23.

ged:t 27.e 7ber: 1742.

Resolutien genomen in rade van politie

tot amboina sedert den 25.e Iunij tot den

146.

27: 7ber: 1742

Ziel en nagul beschrijving der ambonse

„429.

provintie onder ulto Iunij jol„ gedaan

b'Eedigde notitie aanthanende de ren Eijlande

233.

- -

Bouro gedane specerij Axtirpatie

secrerariale attestatie wegens de ander het doen

der jaarlijxe noordceramse visite op

eenige dier gebergtens uijtgeroeijde noten

235.

en nagulbomen

antie van’t subaltern hoofd ter Custe

quitt

hitoe novens de uijt ’s Comp:s sEgoe=

bossen ontfangene penn: sedert den

„24.

14: augs: A„o pass„o tot den 14.' augx: Courant

Notitie der gedurende dientijd verkogte

„244.

sagoebomen insoort

Extracten uijt de ontfangene bouro

Twe

en hilase brieven van den 7. augs: en

3. 7ber: Courant wegens den gedanen

ensaam van Indigo in een rondjaar

11270.

in de districten aldaar

aanwijsing van de tot Amboina in wesen

sijnde burger Chiampangs Chiat: &„a

„275.

Rapport van Expresse gecommitteerdens aan„

sonende