closeTerug naar inventaris

Transcriptie

50000.

100

2

4.

6.

1

35

30.

55

1.

15.

8.

14

I

3

de

1.

1

1

6.

6

4

4

1.

D

15.e Junij

Van coia onderdato 27=e 9br: 1742.

Provisioneele eijsch van sodanige Contanten

kleede provisten dranken en wesmeer als er

ten behoeven deser provintie amboina voor het

aanstaande Iaar op3 onses Eragtens ver„

Eijscht, en ten hoogsten sallen benodigt zijn

om niet believen van sijn Edelhijt den Edelen

groot, agtbaren heere Johannes Thedens

gouverneur Generaal en de verdere heeren

raden van nederlands India tot Batavia

na herwaards dienen gesonden te werden

Namentlijk.

r0„ Contanten soo aan ducatons, als

vyfftig duijsend

copias tot Ragie en Costgeld, mits

gaders affbetaling der garioffel

zegg

nagulen d=a

een hondert

p„s hoede Coedeber

twee

lb: goutdraat

hollandt

Vier

silver do

ses

rollen Lampherclaers

een

kas rosewater persiaans

vijf en dertig

pken guinees gem: geb:

Cuust

ses

ruwe

dertig

Salenpoeris

tot gagie voor

get

vijff en vijftig

bruijn blauw

„de alhier en

Een

op de buijten

roode

vijftien

ECo optoiren„

gem: geb:

Perkallen

a gt

„beschijde diera

fijne

veertien

ae. mitsgad=s

bruin blaua

twee

Negotie d=a

moris sijne gebleekt

drie

1„

bethilles gen

twee

br: blauw

„.

een

gingang roode

een

.

pienao

een

gerhijte anderbroex

ses

zeijldaek fijne geb: . .

ses

9en:

.

arer

sende

vien

fijnen

30.