closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Bendraal

Van de hier vorenstaande

Deschrijvinge der

Zielen

en

Iunij 4742. Binnen

de Se: Provintie

vrijswarte

Europeesen, mu tesen

Christen

P Compagnies

en

en

Chinesen

ey

amboines

Castiesen

eerdijkers

M.

Nederlanders

Dienaeren

V:

K:

V:

V:

M:

9:

M:

W0:

K:

10

M:

M:

V:

K

6

16:14

tan en in'tCasteel Victoria waar onder gerekend

zijn die van de politie, militie zeevarende

1soo aan Land als op de Chaloupen beschij„

dene, voorts derselver vrouwen weduwen

en kinderen, mitsgaders Jmpotenten in ’sComp:s

benevens

haspitaal, arien Weesen,

de gegagieerdens en 'sCompagnier

35.

2.

42.

123.

44.

173.

17.

19.

582.

12.

- .

9.1.2.

seijflijgenen

1.

17.

19.

10.

10.

25.

3/8.

86 4/146.

eijtrga

23.

32.

96:

8.

3.

34

26.

12

1.

60.

Sawaroua

17.

J. R.

18.

11.

21.

1.

36.

25.

1.

Haroeko

10.

14.

6.

4

6.

35.

9.

1.

4

Larique

11.

13.

15.

7.-11.

34.

43.

4.

1.

Rouro en Amblauw

2.

2.

55.

17.

6. 40.

manipa anderhorige plaatsen

1.

10.

6.

Alang

5

3.

6.

21.

Raguala

aan het

Coloniers

2.

153.

150.

288.

1.

60.

42.

49.

11.

4.

D’ Nederlandsburgerij

250.

132

125.

17.

Jr.

8.

Casteel

d=o

Inlandse

209.

101.

94

Chineesen

78

59

moorsostagiers

2523.4308.

2756

hoofd Comptoir

Inlanders aan't

1091

77. 95.136

66:

121 la

d„o

015

161.

4336.4315.4709.19

Saparoua

d„o

653

1771.

711. 667. 1stes

haroeko

d„o

335

51

Carique

d„o

42. 33.24.13 14 1302

Rouro en amblauw

d„o

1222

319. 389.468.108

manipa en anderhorige poste

d„o

754. 45 6.1020.

d„o

Alang

644.619. 7760.

Pasbaquala

d„

d„o

Cerams binne Cust onder

1551

176

631.557.753.

Saparoua

d„o

Cerams binne Cust ander

14

17

478.475.733

haroeko

aan het Leprosen huijst tot

1. 3.

colanen

7. 1

p

en gecondemneerdens aldaar

- .

enoord vn e t

641

Somma

101.94. 209.343.358.560.10821.10097.14783.710

900 16 pt. 143.229.395.

het Summarium van

Anno Taffato

96.88.105.302.312. 473.9466.9319.13187.691.633.

9. 15. 425. 256.409.

645.

D: C: N„o „t

oversulx dit Jaar meerder en minder als weerder meer: meerd: meer: mind: mind:

weerd, weerd, meerd, meer, meer, meer, meer, meer, meer med mee

6

onder jder Colomme genoteert staat

25

56. 7. 12. 82. 27. 14.

15. 6. 4. 41. 46. 87.1355.878.1596.

Amboina Victoria onder

/: ter zijde stond:/ voor dies Collatie: ge„

1

K

292

1261

40.

V: